Crowdfunding via OAMKB

Crowdfunding is zowel een goede vorm van financiering als van marktonderzoek

Het is voor ondernemers nog steeds lastig om bij de bank een bedrijfsfinanciering te krijgen. Vooral voor kleine ondernemers en starters is dit een probleem.  Hier is echter een volwaardige andere oplossing voor, waarbij ze direct kunnen lenen bij beleggers en spaarders. Deze vorm van financieren heet crowdfunding en maakt het mogelijk om alsnog hun droom realiseren.

De crowd als financierder

Crowdfunding partijen vinden elkaar via internet. Daar wordt namelijk de crowdfunding gecommuniceerd, volgestort en dat is de plek waar de crowd in groten getale aanwezig is. De ondernemer presenteert zichzelf en zijn/haar onderneming op de website van het platform, inclusief de plannen van de investering en vraagt investeerders en spaarders om een deel mee te financieren. Meestal kennen de ondernemer en de financierder elkaar niet. Deze manier van financieren, waarbij vraag en aanbod bij elkaar komen zonder bemoeienis van banken, groeit explosief.

Hoe werkt dat?

Er wordt door de ondernemer een aanvraag ingediend bij het gekozen platform. Een voorbeeld hiervan, waar OAMKB veel mee samenwerkt is geldvoorelkaar.nl. Daarna wordt de kredietwaardigheid gecontroleerd en op basis daarvan wordt de pitch gepubliceerd op de website. Aan de hand van deze pitch besluiten financierders of ze mee willen investeren, dus aan deze pitch wordt veel aandacht besteedt. Eigenlijk alles wordt geregeld door het crowdfunding platform, denk hierbij aan contracten, incasso en uitbetalingen. Het bepalen van de hoogte van de rente, de looptijd van de financiering en de eventuele tegenprestaties bepaalt de ondernemer zelf.

Welke voorwaarden zijn er?

Voor ondernemers die krediet nodig hebben is crowdfunding een stuk makkelijker en vaak ook goedkoper dan bij een reguliere bank. Crowdfunding kan ook als aanvullende financiering op een bancaire lening worden gebruikt, voor dat wat door de bank niet gefinancierd wordt. Omdat de rentepercentages momenteel erg laag liggen is het rendement voor investeerders hoger dan op hun spaarrekening. Dit verschil is soms wel 8%!

Looptijd crowdfunding

Over het algemeen is de looptijd van een financiering door middel van crowdfunding één tot vijf jaar, dus reken maar uit hoeveel verschil dat maakt. Echter is het hoge rendement voor de financierder niet geheel zonder risico, want als de ondernemer failliet raakt, kan de investeerder in de meeste gevallen fluiten naar zijn geld. Door in meerdere projecten te investeren kunnen de financierders hun risico’s beperken en toch bijdragen aan eigen rendementsvorming en het maatschappelijk belang.

OAMKB is ontzettend blij met de snelheid waarmee investeerders de financiering voor de opstart van nieuwe kantoren van haar partners mogelijk maken. In de toekomst zullen de financieringsaanvragen voor nieuwe OAMKB partners alleen nog maar via crowdfunding plaatsvinden. Deze online, innovatieve en interactieve manier van geld investeren en verzamelen sluit goed aan bij het vooruitstrevende karakter van de organisatie.

Voor wie werkt crowdfunding?

Crowdfunding is absoluut een handige, snelle en alternatieve vorm van financiering. Maar een garantie om direct geld op tafel te krijgen? Nee. Het doel van de financiering is hierin leidend. In sommige gevallen is een groot geldbedrag binnen 24 uur gefinancierd, maar dit is volledig afhankelijk van het betreffende project, de onderneming of de plannen die men heeft gemaakt wat betreft de besteding van het geld. Hoe duidelijk het voor de financierders is waarin zij hun geld steken, hoe eerder het bedrag bij elkaar is. Financierders vinden het namelijk belangrijk dat hun inleg tastbaar en zichtbaar is. Als dat het geval is, dan ervaren zowel de geldvrager als de geldschieter plezier van deze vorm van financieren, gebruiken en groeien.

Hoe werkt crowdfunding bij OAMKB?